Uczestnicy wyprawy Elbrus 2001

Krzysztof Grelowski
Andrzej Jastrzębski - pomysłodawca i główny organizator
Marcin Kozik
Iwona Rusek vel Pućka (obecnie Skolicka)
Zbigniew Skolicki (czyli ja)